Nigel Kennedy w Royal Club Music Place w Szczecinie – 27.05.2013

Nigel Kennedy niesamowity człowiek i wirtuoz skrzypiec zagrał w klubie Royal Club Music Place w Szczecinie.

„Nigel Kennedy jest uznawany za wirtuoza skrzypiec. Wykonuje utwory Bacha i Antonio Vivaldiego, również Jimiego Hendriksa, czy muzykę The Doors. Gra na XVIII-wiecznych skrzypcach Guarneri del Gesù oraz Stradivariusie (skrzypce te otrzymał od Dorothy Jeffries, która zapisała mu je w testamencie, z adnotacją, iż po zakończeniu kariery Nigel będzie musiał przekazać je innemu młodemu i utalentowanemu skrzypkowi). Niekonwencjonalne zachowanie na scenie – częste granie plecami do publiczności, transowe przytupywanie, popijanie piwa z puszki, opowiadanie dowcipów – i postpunkowy styl bycia artysty są głównymi wyznacznikami jego oryginalności scenicznej.”